Service en garantie

Een service aanvraag indienen?

Dit kan via service@roostr.nl of via een geautoriseerde Roostr-dealer. Stuur of neem altijd het originele aankoopbewijs mee.

Retourneren en ruilen

 • U heeft de mogelijkheid om uw online bestelling te retourneren of te ruilen binnen 14 dagen. U dient bij ontvangst of bij bezorging uw bestelling direct te controleren. Mocht deze incompleet of beschadigd zijn, neemt u dan hierover binnen 1 dag contact met ons op.

 • Producten die u wilt retourneren dienen ongeschonden en ongebruikt te zijn en in een zo oorspronkelijk mogelijke verpakking aangeboden te worden.

 • Wij zullen in beide gevallen het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan u terugbetalen, binnen 14 dagen na ontvangst. Wanneer een retour of omruiling bij u afgehaald dient te worden, zullen we vooraf met u de kosten bespreken.

 • Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen bij beschadigde producten waarbij het duidelijk is dat dit door toedoen van de consument is gebeurd.

 • Producten die zijn samengesteld, evenals showroommodellen die speciaal voor u worden aangepast kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Garantie

Roostr garandeert dat de Roostr keukens vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Roostr keuken

De garantie is niet overdraagbaar.

De door Roostr op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Garantieperiode

Roostr keuken frames worden gedurende 3 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

Voor lakwerk van de keuken frames geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals werkbladen, stelpoten, wielen, planken en accessoires wordt geen garantie gegeven tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 2 jaar.

Garantie-uitsluitingen

In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de keuken en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b. De keuken niet conform gebruiksaanwijzing is onderhouden;
c. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende keuken of zijn onjuist gemonteerd;
d. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de keuken vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend.

Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Roostr voor schade aan (onderdelen van) de keuken als gevolg van:

 1. Indien er zelfstandige modificaties aan de de keuken zijn uitgevoerd. Dan wel montage van componenten, onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor de keuken of die niet geschikt zijn voor de keuken zoals deze is verkocht

 2. Schade of defecten wegens een ongeval, onoordeelkundig gebruik, misbruik of onachtzaamheid

 3. Roestvorming door het niet tijdig repareren van lakschade

 4. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, hout of chroom- en vliegroest

 5. Schade door gebruik voor commerciële doeleinden - zoals bij verhuur of bij workshops en demonstraties.

 6. Arbeidsloon voor het vervangen of verwisselen van onderdelen

Garantie-onderdelen

Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Roostr is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Roostr worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening voor Roostr.

Indien de garantieperiode is verstreken komen de eventuele kosten van transport en (de-)montage van de keuken en/of onderdelen voor rekening van de eigenaar

Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Roostr voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.